Det Veterinærmedicinske Råd

I Veterinærforlig III blev det besluttet at nedsætte et uvildigt veterinærmedicinsk råd. Rådet har til opgave at være med til at sikre, at myndighedernes beslutninger på veterinærområdet er baseret på fakta og evidens ved at komme med anbefalinger vedrørende forskellige problemer og udfordringer.  Rådet blev nedsat i 2018.

Hvem er medlem af Det Veterinærmedicinske Råd?

Rådets 10 medlemmer er udnævnt af fødevareministeren. Rådets består af sagkyndige fra myndigheder, forskningsinstitutioner, Lægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening.

Rådets nuværende medlemmer:

  • Formand: Hans Henrik Dietz - Lektor emeritus,dyrlæge, lic.med.vet. Københavns Universitet
  • Håkan Vigre - Lektor, dyrlæge, ph.d., Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
  • Svend Ellermann-Eriksen - Professor, ledende overlæge, dr.med, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Jens Peter Nielsen - Professor, dyrlæge, ph.d., Dipl. ECPHM, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Stig Mellergaard - dyrlæge
  • John Haugegaard - Specialdyrlæge, Formand Faggruppe Svin, Den Danske Dyrlægeforening
  • Robert Leo Skov - Overlæge, Infektionsberedskab, Statens Serum Institut
  • Kirstine Moll Harboe - Sektionsleder, overlæge, ph.d., Enhed for Beredskab og smitsomme sygdomme, Sundhedsstyrelsen
  • Henrik Torkil Westh - Klinisk professor, overlæge, dr.med., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Claes Enøe - Sektionsleder, dyrlæge, ph.d., Sektion for Veterinærmedicinsk Evaluering, Lægemiddelstyrelsen