Møder i Det Veterinærmedicinske Råd

Det Veterinærmedicinske Råd mødes 4 gange om året. Referater fra tidligere møder er tilgengængelige her på siden.

Grundet situationen med Covid-19 blev rådets møde i november 2020 aflyst og der findes derfor ikke noget referat fra dette møde.