Anbefalinger og udtalelser fra Det Veterinærmedicinske Råd

Det Veterinærmedicinske Råd rådgiver fødevareministeren om blandt andet husdyr-MRSA og forbrug af veterinærmedicin. 

Når rådet har afgivet sine anbefalinger til ministeren, vil anbefalingerne efterfølgende blive offentliggjort på denne side. 

Rådet kan desuden udtale sig til pressen om aktuelle sager.

Både rådets anbefalinger og udtalelser kan findes her på siden.

Anbefalinger til reduktion af antibiotikaforbruget fra 2019-2022

Det Veterinærmedicinske Råd er i Veterinærforlig III blevet bedt om at komme med konkrete anbefalinger om reduktion af antibiotikaforbruget under hensyntagen til samtidig udfasning af lægemiddelzink. 

Efter rådet afgav sine anbefalinger til ministeren og forligskredsen er det nye reduktionsmål på 2 % reduktion af antibiotikaforbruget til svin om året frem mod 2022 blevet vedtaget. 

Klik her for at læse rådets anbefalinger.

Anbefaling om afbrydelse af en antibiotibiotikabehandling før anvist tid

Det Veterinærmedicinske Råd har udtalt sig om, hvornår en antibiotikabehandling kan afbrydes før den anviste tid. 

Klik her for at læse rådets udtalelse.

Rådet blev den 18. november  2022 kontaktet af Fødevarestyrelsen angående Rådets oprindelige udtalelse. Fødevarestyrelsen spurgte ind til grundlaget for Rådets vurdering samt om et nyt litteraturstudie gav anledning til at revidere udtalelsen. Rådet fastholder sin oprindelige udtalelse. 

Klik her for at læse hele svaret.

Anbefaling om god klinisk praksis for svinedyrlæger

Det Veterinærmedicinske Råd er kommet med en anbefaling til danske svinedyrlæger vedrørende god klinisk praksis specielt med henblik på flokbehandling af svin. Rådet beskriver konkrete punkter, der kan fungere som en checkliste for dyrlægerne inden flokbehandling iværksættes. 

Klik her for at læse rådets anbefaling til god klinisk praksis.

Anbefaling angående metafylaktisk behandling af produktionsdyr

Det Veterinærmedicinske Råd har udarbejdet en anbefaling til danske dyrlæger vedrørende god klinisk praksis med henblik på metafylaktisk behandling af produktionsdyr. Rådet beskriver konkrete punkter, der kan fungere som en checkliste for dyrlægerne inden metafylaktisk behandling iværksættes. 

Klik her for at læse rådets anbefaling om metafylaktisk behandling af produktionsdyr.