Publikationer

Det Veterinærmedicinske Råd samler på viden fra eksperter indenfor antibiotikaresistens, husdyr-MRSA, veterinærmedicin mm.

Danmarks One Health Strategi mod antibiotikaresistens

Danmark lancerede i 2017 en One Health strategi mod antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. Strategien skal sætte rammen for en stærk og koordineret indsats mod antibiotikaresistens hos mennesker og dyr.

Link til Danmarks One Health Strategi mod antibiotikaresistens.

MRSA ekspertgruppen

MRSA-ekspertgruppen blev nedsat i august 2014 af den daværende fødevareminister og sundhedsminister, og fremlagde i december 2014 sin risikovurdering om MRSA.

MRSA-ekspertgruppen blev genindkaldt  i efteråret 2016 blandt andet med henblik på, at gøre status over initiativerne i  ”Handlingsplan for husdyr-MRSA” bl.a. ved at inddrage den nyeste viden, herunder screeningsresultater og indikationer fra igangværende forskning, og fremlagde i august 2017 sin anden rapport om risikoen. En af anbefalingerne var, at der blev iværksat en Husdyr-MRSA overvågning med aktionsgrænse. Når aktionsgrænsen blev overskredet skulle en ekspertgruppe vurdere eventuelle initiativer. DVR er nedsat bl.a. på baggrund af denne anbefaling dog med flere opgaver.

Link til MRSA-ekspertgruppesiden på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor MRSA rapporterne kan findes.

AMEG kategorisering af antibiotika

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, arbejder bl.a. med monitorering og evaluering af risikoen ved brug af antibiotika til dyr, herunder risikoen for udvikling af antibiotikaresistens. Den 28. januar 2020 publicerede EMA en opdateret rapport "AMEG categorisation of antibiotics". AMEG står for "Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group".

Link til EMAs hjemmeside hvor rapporten "AMEG categorisation of antibiotics" er publiceret.

Direkte link til rapporten "AMEG categorisation of antibiotics".

Tackling antimicrobial use and resistance in pig production: lessons learned in Denmark

FAO udgav i 2019 rapporten "Tackling antimicrobial use and resistance in pig production: lessons learned in Denmark" om den danske indsats for at reducere antibiotikaforbruget til svin.

Link til rapporten "Tackling antimicrobial use and resistance in pig production: lessons learned in Denmark".