Anbefaling angående metafylaktisk behandling af produktionsdyr

Det Veterinærmedicinske Råd har udarbejdet en anbefaling til danske dyrlæger vedrørende god klinisk praksis med henblik på metafylaktisk behandling af produktionsdyr. Rådet beskriver konkrete punkter, der kan fungere som en checkliste for dyrlægerne inden metafylaktisk behandling iværksættes.

Publiceret 2. februar 2022

I forlængelse af forlængelse af rådets anbefaling om ”God Klinisk Praksis for praktiserende dyrlægers virke i svinebesætninger specielt med henblik på flokmedicinering" offentliggjort d. 25 juni 2021 samt Det Veterinærmedicinske Råds anbefaling til baggrund og målsætning for antibiotikaforbrug med særligt fokus på svin 2019-2022 offentliggjort 20. juni 2019 har Det Veterinærmedicinske Råd udarbejdet "Anbefaling om metafylaktisk behandling af produktionsdyr".

Anbefalingerne er relevante for alle der skal behandle produktionsdyr og overvejer metafylaktisk behandling. Metafylaktisk behandling af en gruppe dyr fx i en sti eller et staldrum indebærer, at der gennemføres terapeutisk behandling af såvel de klinisk syge dyr i gruppen som de ikke-symptombærende dyr samtidigt.

I henhold til den nye EU forordning om veterinære lægemidler, der fandt anvendelse den 28. januar 2022, må antimikrobielle lægemidler kun anvendes til metafylakse, når risikoen for spredning af en infektion eller af en smitsom sygdom i en gruppe af dyr er høj, når agens er følsomt for antibiotika, og når der ikke findes andre egnede alternativer. Rådets anbefalinger indeholder en liste på 14 punkter der kan fungere som en checkliste for dyrlægen. Listen kan anvendes som støtte for den praktiserende dyrlæge til at beskrive det kliniske billede og indkredse disponerende faktorer, inden en metafylaktisk behandling med antimikrobielle lægemidler påbegyndes.